Cele klastra

Oprócz wdrażania najnowszych technologii, produktów i usług w branży medycznej, celami Klastra PROMED są również:

 

  • Transfer doświadczeń i sprawdzonych innowacji z krajów Unii Europejskiej

  • Podejmowanie działań i inicjatyw wspomagających rozwój oraz funkcjonowanie podmiotów gospodarczych branży medycznej

  • Dążenie do zapewnienia członkom Klastra jak najkorzystniejszej pozycji negocjacyjnej we współpracy z dostawcami surowców i usług

  • Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności produktów i usług oferowanych przez członków

  • Podnoszenie poziomu intelektualnego oraz skuteczności i sprawności zarządzania przez pracowników i kadrę firm należących do klastra PROMED

  • Podejmowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie sprzedaży produktów/usług członków klastra PROMED

  • Podtrzymywanie formalnych i nieformalnych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami stery badawczo-rozwojowej w celu umożliwiania rozwoju i promocji nowych produktów/usług oraz wdrażania najnowszych technologii w branży medycznej

  • Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw uczestniczących w klastrze PROMED poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw i wykorzystanie wyników przeprowadzanych badań

  • Promowanie Klastra PROMED na obszarze jego działalności, na poziomie ogólnopolskim i ponadnarodowym

  • Nawiązanie i rozwijanie aktywnych relacji z organami samorządów terytorialnych, przedstawicielami administracji państwowej oraz instytucjami pozarządowymi w celu przekazywania opinii członków Klastra n/t istniejących uregulowań prawnych.