Jak przystapić do Klastra

Nowi członkowie Klastra

Nowi członkowie przystępujący do Klastra deklarują pisemnie zakres swoich zobowiązań w ramach Klastra w porozumieniu z Koordynatorem Klastra, który posiada upoważnienie Stron Klastra do ich reprezentacji.

Deklaracja przystąpienia do współpracy w ramach Klastra ProMed