Dołącz do nas

Przystąpienie do klastra jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić formularz, określić planowany zakres obowiązków i przesłać go do nas.

Proces przyjęcia nie odbywa się automatycznie. Weryfikujemy położenie geograficzne i relatywną spójność charakteru działaności z naturą Klastra. Nie oznacza to, że Klaster to organizacja firm i instytucji wyłacznie z branży medycznej, ważne jest jednak, żeby firmy przystępujące do nas były w jakiś logiczny sposób powiązane z tą branżą.